Informacje

Pozycja, wzmocnienie konkurencyjności i przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku są ukierunkowane zazwyczaj decyzjami podjętymi na tle finansowym firmy i spełniają kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wszystkie przedsiębiorstwa mają inną sytuację ekonomiczno – finansową, dlatego też różne rozwiązania będą miały inny wpływ na firmę. Należy zatem zastanowić się nad rodzajem finansowania podczas jego wyboru i zastanowić się nad wadami i zaletami tego rozwiązań.

Wzmocnienie płynności finansowej może zostać osiągnięte dzięki różnym instrumentom finansowania spośród: kredyty bankowe, factoring oraz leasing. W przypadku leasingu samochodowego może to być jeden z decydujących czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Łatwe i szybkie procedury leasingu samochodowego skłaniają przedsiębiorców do korzystania z takiego instrumentu finansowania. Bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za leasingiem samochodowym jest bez wątpienia czas. Prosty leasing samochodowy stwarza możliwość finansowania inwestycji przy minimalnym angażowaniu własnego wkładu oraz min. formalności.

Główne korzyści wynikające z leasingu samochodowego:

Korzyści podatkowe:

Odnoszą się w głównej mierze do leasingu samochodowego branego poprzez leasing operacyjny lub finansowy:

  • Leasing finansowy – w przypadku tej formy finansowania klient może samodzielnie amortyzować przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej,
  • Leasing operacyjny – w przypadku tej formy finansowania opłaty leasingowe (raty) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu można płacić niższe podatki.

Korzyści bilansowe:

Odnoszą się w głównej mierze do leasingu samochodowego branego poprzez leasing operacyjny:

  • Ta forma finansowania nie jest wliczana do wartości aktywów bilansowych, dzięki czemu suma aktywów nie zmienia się i jednocześnie wzrasta zysk firmy,
  • Ta forma finansowania nie jest uwidaczniana jako zobowiązanie w bilansie korzystającego. Oznacza to, że nie powiększa zadłużenia i pomaga podtrzymać silny wizerunek firmy.

Uwolnienie zamrożonych środków:

Odnosi się w głównej mierze do leasingu samochodowego branego poprzez leasing zwrotny:

  • Korzystnie wpływa na przepływy pieniężne firmy, dzięki możliwości uwolnienia środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie.

Prostsze zarządzanie środkami trwałymi:

Umowa leasingu samochodowego zostaje zawarta na określony czas umożliwia dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co ma szczególny wpływ przy ustalaniu budżetu długoterminowego firmy. dobry leasing

Wpływ na sprawozdania finansowe:

W znacznej mierze wpływa na poprawę sprawozdań finansowych oraz pozwala odliczyć raty leasingowe na potrzeby podatku dochodowego.

Jakie są wady leasingu samochodowego?

  • Na finansującym nie spoczywa obowiązek zapewnienia używalności rzeczy. W praktyce oznacza to, że finansujący nie musi utrzymywać rzeczy w stanie, który pozwala na normalne korzystanie i nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu do użytku,
  • W przypadku nie płacenia lub zalegania z ratami leasingowymi ponoszone są surowe konsekwencje. Może być w tym przypadku prawo do rozwiązania umowy przez finansującego,
  • Utrata przedmiotu leasingu przez korzystającego nie zwalnia go z płacenia rat leasingowych,
  • Finansujący nie musi naprawiać przedmiotu umowy. Są jednak pewne wyjątki, gdzie wady przedmioty wynikają z okoliczności za które ponosi bezpośrednio finansujący,

Nie można wypowiedzieć wcześniej umowy leasingu samochodowego, ponieważ jest zawierana na określony czas.