Historia leasingu samochodowego

Informacje

United States Leasing Corporation było pierwszą niezależną firmą leasingową powstałą w 1952r. w USA, a następne w Europie i Japonii w 1960r. Instytucje leasingowe zawdzięczają swoją obecność w Europie Zachodniej właśnie dzięki Stanom Zjednoczonym, skąd przejęła praktyki i zwyczaje handlowe stacjonujących tam spółek. Rok 1962 dał początek firmom leasingowych również w RFN (Republice Federalnej Niemiec), a jedną z nich była powołana przez 8 niemieckich banków, przedsiębiorstwo Deutsche Leasing. Później nowe metody finansowania inwestycji pojawiły się również w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii itd.

Leasing samochodowy na świecie po latach 60-tych

W latach 60-tych, początki leasingu samochodowego w Europie zachodniej nie były łatwe. Nowa metoda finansowania inwestycji jaką był wtedy leasing samochodowy naruszał kanony operacji kredytowych wykorzystywanych w tych rejonach od lat. Atrakcyjna forma tejże metody zadecydowała jednak o ponad 40 letnim sukcesie. To za sprawą leasingu samochodowego Europa odnotowywała szybki wzrost gospodarczy. Lata 60-te to również początek usług leasingowych w krajach Azjatyckich, w których należy wyróżnić Japonię.

Leasing samochodowy na świecie po latach 90-tych

Lata 90-te były czasem recesji w krajach gospodarczo rozwiniętych, dlatego też tempo światowych obrotów leasingowych zmalało. Statystyki z tamtego okresu pokazują jednak, że nie miał miejsca spadek zainteresowania tą metodą finansowania inwestycji i corocznie na całym świecie finansowano dzięki metodzie leasingu zakupy o wartości 350mld USD. Również dziś kontrakty leasingowe zwiększają swoje obroty.

Początki leasingu samochodowego w Polsce

Początki leasingu samochodowego w Polsce szacuje się na rok 1989, chociaż mówi się że wcześniej również (chociaż bardzo rzadko) zawierano tego rodzaju umowy.
Pierwsze firmy leasingowe pojawiły się na początku lat 90-tych, jednak konstrukcja transakcji przypominały raczej umowę dzierżawy lub nawet zwykłą sprzedaż na raty niż umowę leasingową. Wprowadzenie w życie firm leasingowych zaczęły prywatne grupy kapitałowe i banki. Powstanie prywatnych firm leasingowych (nie należących do banków) przyczyniło się dzięki ustawowemu zwolnieniu z podatku dochodowego na 3 lata wszystkich firm, gdzie znajdował się kapitał zagraniczny tzw. „joint venture”. samochody leasing
Leasing samochodowy w Polsce zawdzięcza swoją popularność kredytom bankowym, które w latach 1990-93 stały się mniej dostępne. Firmy leasingowe nie stawiały żadnych barier, a formalności związane z zawarciem umowy ograniczone były do minimum.

Od 1993r. leasing samochodowy przestał się w Polsce opłacać ze względu na zmiany w prawie podatkowym. Od 1995r. firmy leasingowe zaostrzyły nieco zasady ubiegania się o leasing samochodowy żądając m.in. dowodu świadczącego o braku zaległości wobec budżetu państwa. Był to jednak szczególnie dobry rok dla samochodów ciężarowych (wzrost koniunktury w sektorze transportu ciężarowego). Dodatkowo powstała możliwość prawnie pozwalająca korzystać z leasingu samochodowego dla pojazdów zbliżonych do osobowych. Przerabianie samochodów osobowych tak, aby były podobne do samochodów ciężarowych.

Lata 1995-96 to już prawie 100 firm leasingowych. Kolejne firmy powstawały w wyniku napływu zagranicznego kapitału do Polsku (najczęściej producenci pojazdów). W 1997r. z leasingu samochodowego korzystało już prawie 100tysięcy firm!

W 2000r. wyszły na jaw kłopoty finansowe kilku dużych przedsiębiorstw leasingowych, co miało niekorzystny wpływ na sytuację rynkową leasingu samochodowego. Banki od tego momentu przestały finansować usługi finansowe i zamykały się przed nowymi firmami. W 2001r. rynek leasingowy był już „szczuplejszy” o kilkadziesiąt firm leasingowych.

Po 2002r. gospodarka w Polsce była w fazie wzrostu, dzięki nowym inwestycją i wzroście PKB. Był to również okres braku kapitału. Leasing samochodowy okazał się świetnym rozwiązaniem dla nowo powstających i rozwijających się przedsiębiorstw.

W następnych latach odnotowano wzrost zainteresowania leasingiem:

– 2002r. – 7,5mld zł netto z umów o leasing,

– 2004r. – 12mld zł netto z umów o leasing,

– 2005r. – 13,8mld zł netto z umów o leasing.

Globalizacja w następnych latach sprawiła, że mniejsze firmy udzielające Lessingów samochodowych zaczęły znikać na rzecz większych firm leasingowych, które najczęściej należą do banków albo koncernów samochodowych (posiadające kapitał zagraniczny).

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 9 =